Ulovlig og uetisk jagt langs med motorveje og trafikveje

Der er ikke noget galt med at fodre vildtet med f.eks. roer. Men det er ulovligt at lægge roerne for at lokke vildtet på skudhold. (Privatfoto fra foderplads inde i en plantage)

De såkaldte faunapassager langs motorvejene og motortrafikvejene er lavet for at vildtet kan komme sikkert over vejene. Det er primært for at hindre ulykker med påkørte større dyr, men også af hensyn til dyrene – krondyr, råvildt og ræve/grævlinge.

Passagerne/overgangene har altså en dobbelt funktion. Dels trafiksikring, men også et hensyn til de større dyrearter. Derfor er det uforståeligt, at jægere med jagtret langs disse veje og med faunapassager på deres område er begyndt at drive jagt ved passagerne.

Det er jo oplagt, at når dyrene bevæger sig på arealerne ofte vil de finde stederne, hvor de kan krydse vejene. Derfor kender de hurtigt de sikre passager. Det har nogle “jægere” fundet ud af og der er eksempler på, at der er opstillet skydetårne og stiger strategisk i nærheden af overgangene. Så er dyrene jo ligesom nemmere at skyde…

Fodring på kanten

Ikke nok med, at der etableres skydetårne, men der er også eksempler på, at der bliver fodret på begge sider af overgangene. Næppe vildtpleje, men helt klart et mål at lokke dyrene hen til passagerne. Det er det man kalder udfodring og det er simpelthen forbudt iflg. Jagt- og Vildtforvaltnings-lovens paragraf 28. Læs hele bekendtgørelsen.

Spørgsmålet eller problemet med udfodring har tidligere været genstand for behandling. Niels Henrik Simonsen henviser til Jægerforbundets vejledning om emnet i denne artikel.

Han påpeger også, at det altså ikke er forbudt at fodre tæt på naboskel eller skydetårne (bortset fra kronvildt), men det betyder samtidig, at man ikke lovligt kan skyde nær foderet. Hvis man vil være på den sikre side, betyder det nærmere end ca. 50 m.

Man skal samtidig være opmærksom på, at hvis der på en ejendom fodres med valset korn eller kraftfoder på en måde, så kronvildt kan få adgang til foderet, kan kronvildt ikke lovligt skydes på ejendommen.

Der er i øvrigt mange med kenskab til vildtpleje som har den opfattelse, at det er unødvendigt med fodring i en normal dansk vinter, og at langt størsteparten af den fodring, der foregår, har et jagtligt sigte. Argumenterne er ofte, at når naboen fodrer, er jeg jo også nødt til det.

Tjek afstand til skel

Juridisk kan der heller ikke herske tvivl om, at skydetårne placeret i nærheden af faunapassagerne er i strid med loven fordi en del af dem er placeret mindre end 130 meter fra overgangen.
De enkelte faunapassager er matrikulerede til Vejdirektoratet, som altså ejer dem. Så en placering mindre end 130 meter fra stedet er en overtrædelse af loven om afstand (aktivt link) fra anden mands ejendom/skel.
Er du i tvivl kan du finde Naturstyrelsens vejledning om opstilling af skydetårne her. Det vil iøvrigt være en god ide for mange at kigge på denne vejledning fra Naturstyrelsen.

Der er ikke nogen tvivl om, at udover ulovlighederne er der også tale om en meget dårligt jægermoral. I en tid, hvor vi har behov for at opføre os ordentligt og blive indenfor lovens grænser vil det være meget skadeligt for jagtens omdømme, hvis denne form for “jagt” kommer ud i offentlig diskussion.

God jægermoral nødvendig

Ledelsesgruppen lægger ikke fingrene imellem omkring ulovligheder og dårlig jægermoral: “Er det blevet normalt, at man selv beslutter, hvilke regler det er rimeligt at overholde? Er det i orden at tænke, at når lovgivningen er ”dum”, så har man rettil at overtræde den?” Det hedder også, at “Vi skal sikre, at jægerstanden fremstår som en troværdig og ansvarlig samfundsgruppe for at sikre befolkningens accept af jagten.”

Denne artikel er en af flere omkring jægere i naturen. Nogle indenfor vores egen jægerkreds har i stigende grad svært ved at kende loven og opføre sig så vi kan forvente respekt og forståelse fra de mange andre naturbrugere, som har ret til at færdes derude på lige fod med os. Læs hvad ledelsesgruppen i Jægerforbundet har skrevet i JÆGER om ulovligheder og dårlig etik. Læs hele artiklen.

I en tid, hvor Jægerforbundet og mange ansvarlige jægere i Danmark og for den sags skyld resten af Europa, skal manøvrere igennem en ny verden af nye naturbrugere og øget opmærksomhed på specielt sociale medier, er lovløshed og dårlig moral den sikre vej til yderligere indskrænkninger og forbud.

Dette indlæg blev udgivet i Artikler om våben og skydning. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.