Hvad og hvem er “Bæredygtig Jagt” ?

Bæredygtig Jagt” er en mærkningsordning, der er et samarbejde mellem Sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Herregårdsjægerne.

Organisationerne “Landbrug & Fødevarer” , “Dansk Skovforening” og “Danmarks Jægerforbund” startede for nogle år siden “Bæredygtig Jagt” med det hovedformål at bevare mulighederne for at udsætte fasaner, ænder og agerhøns. Medlemmerne er større godser og skovejendomme. På hjemmesiden præsenteres det som Danmarks stærkeste jagt- og naturnetværk.

Det er ikke nemt at gennemskue om det er en forening, en gruppe eller en lobbyvirksomhed. Skal man tolke hjemmesiden er den såkaldte “Mærkningsordningen” det vigtigste redskab man råder over. Det er ikke et mærke som f.eks. kan klistres på en nedlagt fasan eller på en bil. Det er i denne sammenhæng et begreb. Og tilmeldingen til ordningen er tilsyneladende det samme som medlemsskab. Hvad begrebet egentlig står for er ikke helt tydeligt, når det ikke er et mærke i gængs forstand.

Der er ifølge medlemslisten 14 ejendomme tilmeldt ordningen. Kun en enkelt af disse har reageret på et spørgsmål til alle, om de benytter mærkningsordningen aktivt. På hjemmesiden gøres opmærksom på, at der er flere medlemmer, men disse ønsker ikke at få medlemsskabet offentliggjort. Den offentlige liste kan findes her. Den manglende reaktion kan tolkes som udtryk for at den såkaldte mærkningsordning ikke har stor tilslutning.

En enkelt, som er med fortæller, at der er opsat et skilt med Mærkningsordningen i jagtstuen på godset, men det er så det man gør.

Det fremgår omkring ordningen, hvad det hele drejer sig om: “Bæredygtig Jagt” er udfærdiget af Danmarks Jægerforbund efter mærkningsordning for opdræt- og udsætning af fjervildt – “Bæredygtig Jagt”. Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til jagtvæsener og andre aktører på skov- og landbrugsejendomme, der udsætter fasaner, agerhøns eller ænder og som ønsker at være en del af mærkningsordningen.

Ordningen henvender sig tydeligvis til større jagtudlejere og det er også disse, som er nævnt i medlemslisten. Det ene medlem, som har forklaret medlemsskabet skriver: “Vi er medlem af bæredygtig jagt og tilmeldt mærkningsordningen. Jeg er medlem for at bidrage til udbredelsen af det gode budskab til samfundet. Derudover vil jeg gerne tydeliggøre, at vi på XXXXgaard overholder alle love og etiske retningslinjer for ”Best practice” indenfor udsætning, pasning og jagt udøvelse.” Ejeren ønsker ikke navn eller ejendommens navn offentliggjort. Det er et gods på Sjælland med udlejning til seks konsortier.

Bæredygtighed eller ?

På hjemmesiden findes også en oversigt over forhandlere af vildtkød og forarbejdning af vildtkød. En henvendelse til alle virksomhederne på listen medførte reaktioner fra de fleste: de vidste ikke, at de er nævnt på hjemmesiden og de har ikke selv aktivt tilmeldt sig. Tilsyneladende er listen revideret indenfor den sidste måneds tid og den fremstår som en oversigt, der kan tolkes som virksomhederne er aktive deltagere i projektet. Det er de som jeg har fået det oplyst ikke. Flere af virksomhederne på listen er iøvrigt ikke aktive mere og ingen af virksomhederne kendte eller brugte ordningen. De virksomheder jeg har haft kontakt med repræsenterer over 90 procent af vildthandlere og forarbejdningsvirksomheder.

Bæredygtighed er i de senere år blevet brugt og misbrugt i mange sammenhænge. Oprindelsen stammer fra den tidligere norske stasminister Gro Harlem Brundtland. Hun var formand for en FN kommission som allerede i 1987 skulle kigge nærmere på de problemer vi oplever for fuld styrke i dag med klima og miljø. Kommissionens rapport kom i 1987 og siden er ordet blevet allemandseje.

Der er mange gode grunde til at inddrage bæredygtighed i jagt i Danmark. Det burde være det første ord i den danske jagtlovgivning. Det væsentligste er dog, som det er i alle områder som påkalder sig bæredygtighed, at det er noget, som også sker i praksis. Det vil forenklet sige, at der først og fremmest skal tages hensyn til naturen og miljøet, at der skal være en balance imellem den måde jagten drives på og udbyttet.

Endelig vil mange i dag fremhæve de store udsætninger (1.3 millioner ænder og fasaner i Danmark), som en modsætning til bæredygtighed. Jægerforbundets formand Claus Lind Chistensen har tidligere i Altinget motiveret forbundets holdning til bæredygtighed således: “Vi har som jægere det privilegie, at vi kan høste af naturens overskud på en bæredygtig måde. Det vil sige, at vi ikke udtager mere af en bestand, end den naturligt kan reproducere sig selv. På den måde høster vi af en naturlig ressource, som ender hjemme på middagsbordet.” Hvis man ser helt bort fra udsætninger af fuglevildt og andet vildt er formandens udtalelse ganske forståelig og rigtig. Men de 1.3 millioner udsatte fugle kan ikke siges, at være udtryk for en bestand, der “naturligt kan reproducere sig selv.” Se artikel

Den nuværende formand for “Bæredygtig Jagt”, godsejer Chr. Castenskjold siger i dag: “Da vi startede var bæredygtighed ikke så udbredt et ord eller begreb som i dag, så vi skal gentænke hvad vi gerne vil og samtidig også være en del af debatten og beslutningsprocessen omkring jagtens vilkår i Danmark fremover.

Han erkender at “Bæredygtig Jagt” ikke har været særlig aktiv igennem årene og det er formandens ønske at: “ Jeg tror vi skal gentænke foreningen og tilbage til at være det vi har været fra starten. Bæredygtig jagt bev startet for at arbejde for at bevare muligheden for at sætte fasaner, ænder og agerhøns ud i Danmark. Disse fugle er en del af kulturen og de er en væsentlig del af jagten. ikke blot på de store ejedomme, men også ude omkring for jægere, som har mindre arealer.”

Formålet med “Bæredygtig jagt” er således ikke ifølge formanden den samme fortolkning af bæredygtighed, som Claus Lind Christensen giver udtryk for og hans fortolkning er heller ikke den samme som f.eks. formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, der mener: ” – det er forkert at fortælle omgivelserne, at jægerne er store naturforvaltere, og at vi høster af naturens overskud, når vi udsætter så mange dyr.”

Henvendelser til sekretariatets mailadresse på hjemmesiden har ikke givet reaktioner. Jægerforbundet har også et sekretariat. Forbundet har planlagt et webinar den 30. maj om bæredygtigshedsbegrebet. Det fremgår ikke af materialet til webinaret, om der er sammenhæng med “Bæredygtig Jagt”.

Som det ses er “bæredygtig jagt” omtalt i en række artikler på denne blog. Det bliver en væsentlig del af den debat, der er på vej omkring jagt i Danmark. Bæredygtighed og naturforvaltning koblet med de store udsætninger er på Vildtforvaltningsrådets dagsorden. Det vil ske i resten af 2023, hvor der også forventes en debat om etikken omkring jagt i Danmark.

Der kommer flere artikler om emnet på denne blog.

Dette indlæg blev udgivet i Om jagt. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.