En russer fra gamle dage som du ikke har set før

En ministerbøsse fra det gamle Sovjetunionen

De fleste kender det russiske haglgevær Baikal. Kendt for at være et gevær selv en tåbe ikke kan ødelægge. Et gevær, som kan tåle at blive kørt over af en traktor uden at bøje og som kan skyde i generationer.

Det er også geværet, som mange elsker at hade. Det er ikke pænt. Skæftet er sjældent smukt. Det er meget tungt og der er ikke megen prestige i en Baikal.

Men ikke desto mindre er der rigtig mange, som elsker deres Baikal. Det er haglgeværer, som mest er kendte som over/under modeller eller halvautomater. Men de kom også som side-by-side geværer i starten af den periode mærket kom til Danmark. Det var i begyndelsen af 70’erne og siden er de så blevet et af de mærker som har trofaste følgere. Men da Sovjetunionen stoppede og det store land faldt fra hinanden led også den civile våbenproduktion i opløsningstiden. Baikal fabrikken havde nogle turbulente år og leveringerne ud af Rusland gik i stå.

Det er nu flere år siden, der kom nye Baikal-geværer til Danmark. Importen gik som nævnt i stå og med Ruslands invasion i Ukraine og boykot af russiske varer er Baikal i nye udgaver helt ude af billedet i mange år endnu. Så når der er tale om Baikal i dag er det “gamle” udgaver, som har været i brug i mange år og dem jeg har set, er alle af meget forskellig kvalitet. Ikke noget galt med stålet, men en Baikal har det med at have levet et hårdt liv.

Der er utrolig mange historier om Baikal; hvor de kommer fra og hvad de har været brugt til. Med til disse historier hører også at fabrikken i Rusland ikke blot lavede geværer til menigmand, men også rigtig mange de luxe udgaver. De hed ikke Baikal, men med betegnelsen MU efterfulgt af et tal for type, udførelse og produktionsår.

De dyre MU-udgaver blev også importeret til Danmark (og Sverige), men ikke i samme antal som de billige. Og der var nogle her i Danmark, som igennem tiden har købt de dyre udgaver. I den klasse er der både tale om side-by-sides og over/undere.

Så der findes også en del MU’ere, som er i brug den dag i dag. En del af dem er i tidens løb endt hos samlere og derfor kommer de forholdsvis sjældent ud på det åbne marked.

De fine udgaver er en historie for sig selv

De fine MU-udgaver blev bl.a. produceret til højtstående partimedlemmer, funktionærer eller militærfolk i det gamle Sovjetunionen. Og jo højere i systemet man befandt sig, jo finere og flottere geværer fik man foræret eller kunne købe. Og jagt var en populær fritidsbeskæftigelse, også blandt de kommunistiske topfolk.

Men der var en anden kategori, som kunne være heldige at få et eksemplar af de flotte MU’ere. Nogle af geværerne blev kaldt “ambassadørudgaver” – altså et gevær som kun ambassadører i det diplomatiske korps fik. Oftest som gaver fra staten. Men der var også “ministerudgaverne” med nogenlunde samme systematik indbygget. En gave til en besøgende minister fra et venligsindet land eller måske en gave en sovjetisk minister havde med til sin kollega i det land han besøgte. Det vil ifølge logikken sige, at der sandsynligvis findes nogle af disse eksemplarer også her i Danmark. Men hvor de er, nu kan næppe spores.

En gang imellem popper der sådan et pragteksemplar op, som ingen rigtig ved hvor kommer fra den gang i slutningen af 60’erne eller begyndelsen af 70’erne. Sådan et gevær er denne MU’ er som jeg har fået lov at kigge på af den nuværende ejer. Det er en MU med betegnelsen 111. Geværet kommer fra et dødsbo, men jeg har ikke andre oplysninger. Det er fuldt lovligt og registreret.

Hvad er så en MU 111 i ambassadør- eller ministerklassen? Det er bare så flot og så gennemført næsten hele vejen igennem så det er meget svært at se det kommer fra samme producent som laver husmandsBaikal’en. Det gør det jo så heller ikke. MU’erne blev lavet et helt andet sted og har vel egentlig kun ståltypen i løbene fælles med de billige og byen hvor de blev lavet.

Der er så en smule mindre stål i løbene, men nok til at de første seks-syv ejere selv ved megen skydning ikke behøver at frygte for at løbene bliver tyndslidte. Der er en finish på hele mekanik-delen som er på højde med det bedste af det bedste. Måske endog sådan, at selv en engelsk bøssemager, der filer mekanik hos de kendte i London kunne lære noget. Der kan ikke sættes en finger på en MU8’er, når vi snakker mekanik og teknisk udførelse.

Håndgraveret og aftrækkerbøjle i sølv

Graveringen på geværet er håndarbejde fra start til slut. Dybe udskæringer og typisk for den tids håndgraveringer

Det kan godt være de kendte engelske, tyske og østrigske gravører står som mestrene i våbengravering. Men der har altså siddet nogle ovre i det gamle Sovjet som også kunne de ting. Ofte uddannet på specielle gravørskoler.

Sådan er baskylen på denne bokslås MU111 udsmykket. Samtidig i en meget sjælden udførelse på en blank ståloverflade. Virkelig dybe graveringer med flotte detaljer. Måske vil man i dag sige, at graveringen står lidt til den grove side og måske vil mange foretrække en super-lasergravering i dag. Men det her er lavet med håndværktøj uden at ryste på hænderne. At holde den blanke overflade ren og fri for rust kræver også en indsats.

De øvrige graveringer er i samme kvalitet og der er lige den detalje, at aftrækkerbøjlen er i ægte sølv. Måske det er en minister-udgave?

Usædvanligt for det vi kanlder kontinentale haglgeværer har russeren Churchill sigteskinne. Altså en smal forhøjet skinne, som eller mest ses på geværer med korte løb

Selvfølgelig er det et gevær med en fin balance og løbene er 75 centimeter lange med ret tætte boringer. Skæftetræet lever ikke helt op til resten af standarden. Jeg ved ikke om vi kan kalde det russisk valnød, men det er lidt kedeligt. Geværet har engelsk skæfte med forhøjet ryg. Det er noget vi kun ser på geværer fra Europa og så altså USSR.

Jeg har kigget på denne usædvanlige side-by-side sammen med en standard Baikal side-by-side fra samme periode. Der er flest over/under modeller rundt omkring, men denne side-by-side fandt jeg hos Jagthuset Skov i Bording. Prisen på denne er 2.195 kroner. Luksusmodellen har ikke nogen pris. Der er ikke noget sammenligningsgrundlag udover at løbene ligger ved siden af hinanden. Om den danske jæger eller den sovjetiske bonde som kunne få en standard fik mere vil på tasken end den som fik luksusudgaven er jo slet ikke relevant i denne sammenhæng.

Der er naturligvis samlere af disse gamle, fine russiske geværer og det hører med til historien om MU-modellerne, at de i dag sælges til priser, som i nogle tilfælde får engelske samtidige til at ligne discountpriser…

De kommer fra samme producent eller rette fra samme by i det tidsligere Sovjetunionen. Øverst en luksus MU111 og nederst en almindelig Baikal.

I 2021 skrev jeg om Baikal og i den forbindelse fortalte jeg mere om historien bag kultgeværerne fra Sovjetunionen. Læs artiklen her

Jeg testede i Baikal sporter i 2016. Læs artiklen her

Navn og typebetegnelse på MU-geværet er rettet til det rigtige: MU 111.

Udgivet i Artikler om våben og skydning | Skriv en kommentar

Hvad og hvem er “Bæredygtig Jagt” ?

Bæredygtig Jagt” er en mærkningsordning, der er et samarbejde mellem Sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Herregårdsjægerne.

Organisationerne “Landbrug & Fødevarer” , “Dansk Skovforening” og “Danmarks Jægerforbund” startede for nogle år siden “Bæredygtig Jagt” med det hovedformål at bevare mulighederne for at udsætte fasaner, ænder og agerhøns. Medlemmerne er større godser og skovejendomme. På hjemmesiden præsenteres det som Danmarks stærkeste jagt- og naturnetværk.

Det er ikke nemt at gennemskue om det er en forening, en gruppe eller en lobbyvirksomhed. Skal man tolke hjemmesiden er den såkaldte “Mærkningsordningen” det vigtigste redskab man råder over. Det er ikke et mærke som f.eks. kan klistres på en nedlagt fasan eller på en bil. Det er i denne sammenhæng et begreb. Og tilmeldingen til ordningen er tilsyneladende det samme som medlemsskab. Hvad begrebet egentlig står for er ikke helt tydeligt, når det ikke er et mærke i gængs forstand.

Der er ifølge medlemslisten 14 ejendomme tilmeldt ordningen. Kun en enkelt af disse har reageret på et spørgsmål til alle, om de benytter mærkningsordningen aktivt. På hjemmesiden gøres opmærksom på, at der er flere medlemmer, men disse ønsker ikke at få medlemsskabet offentliggjort. Den offentlige liste kan findes her. Den manglende reaktion kan tolkes som udtryk for at den såkaldte mærkningsordning ikke har stor tilslutning.

En enkelt, som er med fortæller, at der er opsat et skilt med Mærkningsordningen i jagtstuen på godset, men det er så det man gør.

Det fremgår omkring ordningen, hvad det hele drejer sig om: “Bæredygtig Jagt” er udfærdiget af Danmarks Jægerforbund efter mærkningsordning for opdræt- og udsætning af fjervildt – “Bæredygtig Jagt”. Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til jagtvæsener og andre aktører på skov- og landbrugsejendomme, der udsætter fasaner, agerhøns eller ænder og som ønsker at være en del af mærkningsordningen.

Ordningen henvender sig tydeligvis til større jagtudlejere og det er også disse, som er nævnt i medlemslisten. Det ene medlem, som har forklaret medlemsskabet skriver: “Vi er medlem af bæredygtig jagt og tilmeldt mærkningsordningen. Jeg er medlem for at bidrage til udbredelsen af det gode budskab til samfundet. Derudover vil jeg gerne tydeliggøre, at vi på XXXXgaard overholder alle love og etiske retningslinjer for ”Best practice” indenfor udsætning, pasning og jagt udøvelse.” Ejeren ønsker ikke navn eller ejendommens navn offentliggjort. Det er et gods på Sjælland med udlejning til seks konsortier.

Bæredygtighed eller ?

På hjemmesiden findes også en oversigt over forhandlere af vildtkød og forarbejdning af vildtkød. En henvendelse til alle virksomhederne på listen medførte reaktioner fra de fleste: de vidste ikke, at de er nævnt på hjemmesiden og de har ikke selv aktivt tilmeldt sig. Tilsyneladende er listen revideret indenfor den sidste måneds tid og den fremstår som en oversigt, der kan tolkes som virksomhederne er aktive deltagere i projektet. Det er de som jeg har fået det oplyst ikke. Flere af virksomhederne på listen er iøvrigt ikke aktive mere og ingen af virksomhederne kendte eller brugte ordningen. De virksomheder jeg har haft kontakt med repræsenterer over 90 procent af vildthandlere og forarbejdningsvirksomheder.

Bæredygtighed er i de senere år blevet brugt og misbrugt i mange sammenhænge. Oprindelsen stammer fra den tidligere norske stasminister Gro Harlem Brundtland. Hun var formand for en FN kommission som allerede i 1987 skulle kigge nærmere på de problemer vi oplever for fuld styrke i dag med klima og miljø. Kommissionens rapport kom i 1987 og siden er ordet blevet allemandseje.

Der er mange gode grunde til at inddrage bæredygtighed i jagt i Danmark. Det burde være det første ord i den danske jagtlovgivning. Det væsentligste er dog, som det er i alle områder som påkalder sig bæredygtighed, at det er noget, som også sker i praksis. Det vil forenklet sige, at der først og fremmest skal tages hensyn til naturen og miljøet, at der skal være en balance imellem den måde jagten drives på og udbyttet.

Endelig vil mange i dag fremhæve de store udsætninger (1.3 millioner ænder og fasaner i Danmark), som en modsætning til bæredygtighed. Jægerforbundets formand Claus Lind Chistensen har tidligere i Altinget motiveret forbundets holdning til bæredygtighed således: “Vi har som jægere det privilegie, at vi kan høste af naturens overskud på en bæredygtig måde. Det vil sige, at vi ikke udtager mere af en bestand, end den naturligt kan reproducere sig selv. På den måde høster vi af en naturlig ressource, som ender hjemme på middagsbordet.” Hvis man ser helt bort fra udsætninger af fuglevildt og andet vildt er formandens udtalelse ganske forståelig og rigtig. Men de 1.3 millioner udsatte fugle kan ikke siges, at være udtryk for en bestand, der “naturligt kan reproducere sig selv.” Se artikel

Den nuværende formand for “Bæredygtig Jagt”, godsejer Chr. Castenskjold siger i dag: “Da vi startede var bæredygtighed ikke så udbredt et ord eller begreb som i dag, så vi skal gentænke hvad vi gerne vil og samtidig også være en del af debatten og beslutningsprocessen omkring jagtens vilkår i Danmark fremover.

Han erkender at “Bæredygtig Jagt” ikke har været særlig aktiv igennem årene og det er formandens ønske at: “ Jeg tror vi skal gentænke foreningen og tilbage til at være det vi har været fra starten. Bæredygtig jagt bev startet for at arbejde for at bevare muligheden for at sætte fasaner, ænder og agerhøns ud i Danmark. Disse fugle er en del af kulturen og de er en væsentlig del af jagten. ikke blot på de store ejedomme, men også ude omkring for jægere, som har mindre arealer.”

Formålet med “Bæredygtig jagt” er således ikke ifølge formanden den samme fortolkning af bæredygtighed, som Claus Lind Christensen giver udtryk for og hans fortolkning er heller ikke den samme som f.eks. formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, der mener: ” – det er forkert at fortælle omgivelserne, at jægerne er store naturforvaltere, og at vi høster af naturens overskud, når vi udsætter så mange dyr.”

Henvendelser til sekretariatets mailadresse på hjemmesiden har ikke givet reaktioner. Jægerforbundet har også et sekretariat. Forbundet har planlagt et webinar den 30. maj om bæredygtigshedsbegrebet. Det fremgår ikke af materialet til webinaret, om der er sammenhæng med “Bæredygtig Jagt”.

Som det ses er “bæredygtig jagt” omtalt i en række artikler på denne blog. Det bliver en væsentlig del af den debat, der er på vej omkring jagt i Danmark. Bæredygtighed og naturforvaltning koblet med de store udsætninger er på Vildtforvaltningsrådets dagsorden. Det vil ske i resten af 2023, hvor der også forventes en debat om etikken omkring jagt i Danmark.

Der kommer flere artikler om emnet på denne blog.

Udgivet i Om jagt | Skriv en kommentar

Klar til at holde foredrag og diskutere med jægere

Jeg tilbyder to foredrag. Det ene er rettet mod naturinteresserede, som ikke nødvendigvis er jægere. Men jeg har også et foredrag og oplæg til diskussion til jægere. Det tager udgangspunkt i min bog “Jagt i Danmark – de seneste 100 år”, som handler om udviklingen fra 1922 til i dag.

Bogens gennemgående tema er etik og ordentlighed på jagt. Mit mål med bogen er at vi genskaber respekten for vildtet og naturen. Der er nogle steder det halter. Det er altsammen emner som vi all kender til, men ikke vil tale om. Det er der mulighed for nu.

Jeg har sat en titel på foredraget, som gerne skulle sætte tanker i gang og sætte dikussioner i gang. Teksten herunder er fra foredragsportalen.dk, men foredraget kan også bookes direkte hos mig: thorkild@ellerbaek.eu

Er der en fremtid for jagt i Danmark?

Kan jægere, motionsløbere, vandrere og mountainbikeryttere enes om forståelse og respekt for hinanden i den sparsomme natur i Danmark.

Der er knap 80.000 aktive jægere i Danmark. Der er mere end 130.000 mountainbikeryttere plus ryttere, vandrere og motionsløbere. Jægerne har historisk fyldt i naturen, men især i de sidste 100 år er antallet af jægere steget. Skal jægerne bevare retten til at gå på jagt og forvalter de retten ordentligt? Er alle de andre i naturen bedre end jægerne og dermed med mere ret til naturen?

Jægernes rolle i naturen er til stadighed til diskussion: opfører jægerne sig ordentligt, er etikken på plads blandt danske jægere, er det i orden at udsætte over 1 million fugle til afskydning i vores moderne tid og er grådighed ved at være bærende for jagt i Danmark – både hos jægere og udlejere af jagtarealer?

Jægerne skal vænne sig til at møde mange flere andre naturbrugere ude i skov og mark og der opstår let konflikter, når især jægerne påberåber sig større ret end andre fordi jægere betaler for brug af naturen.

I november 2022 udgav Thorkild bogen “Jagt i Danmark – de seneste 100 år”. (Gads Forlag). Med udgangspunkt i jagt i Danmark behandles de problemstillinger, der opstår, når der skal være plads til alle.

I bogen tager han udgangspunkt i politikernes frygt for grådighed med jagtloven fra 1922, som for alvor åbnede for, at mange flere kunne komme på jagt og frem til i dag, hvor eksempler på grådighed fylder mere og mere i fortællingen om de danske jægere.

Det er fortællingen om, at jægerne skyder til eget forbrug hjemme i køkkenet og kun høster af overskuddet, samt at jægerne behandler naturen bedre end alle andre. Den fortælling begynder mere og mere at ligne en historie, som har mindre og mindre hold i virkeligheden.

Danmarks Jægerforbund fortæller gerne den historie, men i samme åndedrag holder man fast i at forbundets vigtigste funktion er “mere jagt til flere jægere”.

Det er nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved om Danmarks Jægerforbund skal fortsætte med at være eneste talerør for alle jægere, når forbundet i stigende grad støtter og fastholder store udsætninger af fugle og i øvrigt har uafklarede holdninger til jagt på fredede arter.

Et stigende antal jægere ønsker ikke vækst for enhver pris, men ønsker blot at gå på jagt for fornøjelsens skyld uden store udbytter. Det er de jægere som går på jagt primært for at være i naturen.

Foredraget henvender sig ikke alene til jægere, men til alle som har interesse for naturen og den måde vi bruger naturen på i dag. Ikke blot jægerne, men også andre naturbrugere skal i 2023 gennemtænke deres opførsel og etik i forhold til naturen.

Vi er flere og flere derude – Thorkild er begyndt at tvivle på, om vi skal blive ved med at have så fri adgang som det er tilfældet. Vi forvalter på mange måder ikke vores muligheder på en forsvarlig, etisk måde. Vi skal genskabe respekten for naturen, fugle dyrene og miljøet.

Udgivet i Om jagt | Skriv en kommentar

Revideret anbefaling om støj fra flugtskydningsbaner

Anbefalingerne til hvordan kommunerne administrerer støj fra udendørs skydebaner, hvor der skydes med hagl – alstå flugtskydningsbaner – er nu sendt til kommunerne og de involverede organisationer, efter en omfattende sagsbehandling og en omfattende høringsproces.

Det handler om at nu er det tal omkring støj fra 2018, som skal gælde. De gamle tal fra 1998, som har været gældende hidtil viser – meget forenklet – f.eks. 113 dB ved 45 grader. De nye viser 115 dB. Der er generelt tale om stigninger og det kan skyldes flere faktorer. Men at de nye anbefalinger tager de nyeste tal i brug er ikke nødvendigvis ensbetydende med stramninger eller at vi kan se frem til at flere flugtskydningsbaner bliver truede.

De målinger som er udført i 2018 og tidligere er meget komplicerede og omfatter målinger i forskellige afstande og højder. Det understreges stadig, at målingerne skal laves ud fra skydning på hårdt grundlag. De vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra skydebanerne, som lægges til grund for kommunernes miljøgodkendelser, er de samme – det er udgangsværdierne (kildestøjen) for haglvåben, som er ændret. Altså støjen fra selve skuddet, men målt ud fra mange forskellige kriterier.

Her kan du læse svaret til kommunerne

Ikke en stramning

Det betyder i praksis, kommunerne ikke skal i gang med at foretage nye beregninger eller målinger, men kan køre videre med de eksisterende tal og godkendelser. Det betyder selvfølgelig, at hvis der skal anlægges nye flugtskydningsbaner kan der være tale om andre kriterier end dem vi kender i dag.

Som altid vil det være lokalområdets opfattelse af skydeaktiviteten, som er afgørende. Altså vil langt de fleste skydebaner ikke opleve nogen ændring. På landsplan er det ganske få baner, som har problemer med støjen og naboerne.

Det fremgår også af materialet, at hensynet til de omkringboende fortsat skal være i fokus. Og det vil bl.a. være ved at man på skydebanerne i det omfang det er muligt bruger patroner med så lavt et støjniveau, som muligt.

I mange andre forhold f.eks. trafik og andre sportsaktiviteter oplever kommunerne, at mange beboere i lokalområderne er blevet mere “støjfølsomme”. Også børnehaver og padel-tennisanlæg er nu i søgelyset hos naboerne.

Det er jo en kendt sag, at mange sportsskytter i stigende grad benytter mere og mere hårdtladede patroner med højere og højere udgangshastigheder. Og dermed også en større støjbelastning. For at imødekomme eventuelle problemer kunne det være en løsning, at anbefale skytterne at bruge “normale” patroner til træning.

Der er i anbefalingen fra Styrelsen ikke nogen opfordring til kommunerne om at gå i gang med en systematisk gennemgang og måling af flugtskydningen i lokalområdet. Hvis der er behov for målinger har kommunen mulighed for at påbyde, at der foretages målinger. Det vil fortsat ske som vi kender det, i forbindelse med udvidelser, ændringer af skydetider og omfanget af skydedage. Og så vil det selvfølgelig som hidtil ske, at en bane tjekkes i forbindelse med fornyelse af miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsens nye anbefalinger kommer efter en høringsproces, hvor en række kommuner og involverede organisationer med interesse i flugtskydning har leveret input, inden anbefalingen er blevet skrevet.

Her på bloggen har jeg tidligere skrevet om processen og du kan læse alle indlæggene i høringen her

Nu har Miljøstyrelsen haft disse indlæg til overvejelse og i denne oversigt kan du læse styrelsens kommentarer fra 26. april i år til de enkelte indlæg.

Udgivet i Artikler om våben og skydning, Sportsskydning | Skriv en kommentar

Hvad er det med de dobbeltrifler???

Det her er ikke særlig pædagogisk, men jeg kan garantere, at der ikke er patroner i riflen. Det er gammel JP Sauer kaliber 9.3×74.

Dobbeltrifler har altid haft stor tiltrækningskraft på jægere. Især jægere med hang til de større kalibre og især, hvis man er meget på drivjagt.

Men der er faktisk en del svagheder ved dem. Bl.a. er de som regel meget tunge og hvis de ikke er tunge har de alt for megen rekyle… De er svære at skyde ind og kræver også øvelse, når det andet skud skal bruges.

Den klassiske dobbeltriffel er jo to sammenloddede piber, som vi kender det fra haglgeværer. Den type har det med at flytte centerpunktet, når piberne er varme. Det betyder som tommelfingerregel, at skud nummer to skal gå meget hurtigt efter skud 1. Og erfarne bøssemagere med speciale på området siger indenfor 20-30 sekunder. Ellers påvirker varmen fra den afskudte pibe præcisionen i den anden.

Nogle nyere dobbeltrifler har i konstruktionen taget højde for denne svaghed ved at piberne ligger adskilt fra hinanden og der er også ofte indbygget en justerskrue, som kan hjælpe på problemerne.

Men der er jo noget omkring de tunge drenge. De er for det meste lækre og spændende. Og næsten altid meget dyre. Jeg har skrevet en artikel om de tunge drenge i 2013 som du kan læse her.

Jeg har selv haft den J.P. Sauer (se billedet herover). Den stod dog mest i våbenskabet. Til almindelig jagt, der hvor boede var det simpelthen ikke besværet værd at slæbe rundt på den selvom der både var råvildt og kronvildt. Jeg blev af samme grund aldrig helt fortrolig med den.

Det samme kan jeg sige om den bockbüchsflinte jeg har haft med kaliber 7x65R i riffelpiben og kaliber 12 i haglløbet. Tung og ikke specielt god til at gå en tur i skoven.

Det mest naturlige for mig blev så en enkeltskudsriffel – en helt igennem original kipplauf fra Voere i Østrig. En rigtig dejlig let knæklåsriffel i kaliber 7x65R med lav vægt og overraskende lav rekyle. Men det er en helt anden historie, som kommer senere… Det er historien om “one shot – one kill”.

En Charles Lancaster dobbeltriffel er omtalt i min kronik om Karen Blixen som storvildtjæger.

Der er en del macho ved en dobbeltriffel. Så selvfølgelig havde Ernest Hemingsway også en – en af de største naturligvis. Men han blev heller aldrig helt glad for den. Læs mere om Hemingwyas guns i denne artikel

Udgivet i Artikler om våben og skydning | Skriv en kommentar

Gavin Gardiners engelske auktion 26. april

Der er mange forskellige auktionshuse i England, som sælger jagtvåben. Den største er Holt’s, som også har en danske repræsentant hos jagtforretningen Game and Gun i København. Man kan få hjælp til auktionskøb hos forretningen.

En af de kendte er Gavin Gardiner, som har været i auktionsbranchen i mange år. Han startede som selvstænding efter en lang periode hos Sothebys i London. Hans eget firma kan nærmest siges at være en erstatning for det hæderkronede Sothebys, som droppede våbenauktionerne for mange år siden.

Gavin Gardiner, som efter mange år som chef hos Sothebys startede sit eget auktionsfirma i 2006.

Ude i landet både i England, Skotland og Wales findes der en række mindre, lokale auktionsfirmaer som typisk en gang om året har samlet våben og tilbehør sammen, som så sælges på auktion.

Det er i dag efter Brexit temmelig kompliceret at handle på engelske auktioner – eller i det hele taget handle privat i det forhenværende EU-land. Derfor er rådgivning en god ting uanset om man finder den i Danmark eller måske allierer sig med auktionshuset eller en velrenommeret jagtforretning.

Du kan læse Gavin Gardiners kataloig til auktionen den 26. april her:

Der er mange spændende sager og jeg faldt for noget jeg ikke har set før, nemlig et sæt halvautomatiske parbøsser. De er italienske og er vurderet til mellem 4000 og 6000 engelske pund. Dertil kommer salær m.m. Og i dag også told i Danmark og importgebyr…

Udgivet i Artikler om våben og skydning | Skriv en kommentar

Test af haglgevær: Den glemte luksus Beretta – SL3

I de sidste mange år har navnet Beretta været synonym med italienske over/under geværer. Den italienske producent er Italiens største og en af verdens største producenter af våben til mange formål. Deres haglgeværer står i våbenskabene hos mange jægere og sportsskytter. Også her i Danmark, hvor kampen som det mest populære gevær står mellem Beretta og Browning.
Nye udgaver af kendte geværer kommer løbende på markedet og Beretta er dygtige og flittige til at sætte PR-maskinen i gang. Det gælder den næsten uendelige række af udgaver af Silver Pigeon som i bund og grund er de samme. Det gælder udviklingen og nye udgaver af 690-serien, som også bygger på helt samme princip.
Mindre kendt er de dyre udgaver, som starter med DT11-haglgeværerne, som nemt kan koste omkring 100.000 kroner. Specielt populær blandt sportsskytter.

Premium for alle pengene

Så er der de udgaver Beretta kalder Premium geværer. Det er luksus og det er de dyreste haglgeværer fra fabrikken i Gardone Val Trompia. Det er SO-modellerne, som har historie tilbage til 1930’erne med den første SO5. Siden er der kommet SO’ere helt op til den nyeste SO10. I samme klasse kommer Giubileo-modellerne. Fine geværer i bedste kvalitet.
En enkelt model fra Beretta synes at have fløjet lige under den ellers velkendte radar. Det er Beretta SL3, som kom til verden i 2018 og lægger sig i den dyrere ende af prislisten til omkring 175.000 kroner.

Giubileo-modellerne er også i gruppen af Premium Guns hos Beretta


SL3 er på flere måder slet ikke så typisk en Beretta, som de ellers udvikler på igen og igen. Der er kigget lidt til nogle af konkurrenterne og det gælder helt inde i hjertet af maskinrummet med en Boss-type låsemekanisme, som vi også kender den fra Perazzi og så er der lånt gode ideer fra en af de nærmeste italienske konkurrenter, Cæsar Guerini.
Det er blevet sagt om SL3, at det er den første af luksusmodellerne som er 100 procent maskinfremstillet. Og dog. Geværet bliver lavet af CNC maskinerne på fabrik 1 og derefter går den over til fabrik 2, hvor der sidder nogle bøssemagere, skæftemagere og gravører, som ikke bruger megen tid på at indstille maskiner.

Denne gravering kaldes “floral” – blad- eller blomsterranskerne synes jeg er flotte og tilpas diskrete

Perazzi inspiration

Når der er hentet inspiration fra Perazzi ligger det primært i udformningen af selve låsen. Det er dobbelt knaster som garanterer endnu mere holdbarhed og stabilitet og ejektordelene er også inspireret fra konkurrenten.
Så er der gennemført en række ændringer i låsens konstruktion så mange af sliddelene kan skiftes. Det så vi først hos Guerini, men det breder sig naturligvis. Den gode Guerini var jo en af de første til at lave denne nytænkende ændring i den gammelkendte Brescia-classic lås, som stort set alle italienske over/undere bygger på og som har mange år på bagen.
Når nu det meste er CNC-lavet er der ikke tvivl om, at der også er lavet en del håndarbejde med tilpasning og finpolering på låsedelene. Og graveringen er også præget af håndarbejde. Nu er der næppe mange producenter, som starter med håndgraveringen på den blanke overflade. Graveringen er en laser af højeste kvalitet, som dog er blevet gjort finere, bedre og smukkere med erfarne gravørhænder.
Sidepladerne på den lave bokslås giver masser af plads til udsmykning og der findes forskellige “standard” udsmykninger at vælge imellem. Testmodellen har meget fornemme blomster-ranker, som jeg personligt vil foretrække frem for fasaner, agerhøns eller jagthunde på siden af låsepladerne. Der findes også en næste blank udgave for den som er med på bølgen af rene linjer.
Vægten ligger lige på den anden side 3.1 kilo med 76 cm. løb og det er jo ikke nogen tung over/under, men det er er også en jagtudgave jeg tester her.
Lad mig sige det ligeud: det her er et helt andet gevær end en Silver Pigeon og for den sags skyld også et gevær fra 690-serien. Jeg har også skudt med en Giubeleo som er et nummer billigere og jeg har skudt med flere af SO-modellerne, som ligger mellem 250.000-300.000 kroner.

Er de dyre pengene værd?

Der er meget, langt fra en Silver Pigeon til denne – men prisen her er altså også omkring ti gange så høj.
På skydebanen må jeg sige, at det er et af de geværer som jeg bare godt kan lide at skyde med. OK, den passede også bedre end de fleste nye geværer (lidt kortere skæfte), men det er jo sådan, at de dyre geværer skal vurderes først og fremmest på balancen. Og her vinder denne over både de billige og de dyrere fra Beretta.

Som nævnt var testmodellen med 76 cm. løb og det passer mig fint, ligesom der er flere og flere som vælger 76 cm. for 71 cm. Den lave lås gør for mit vedkommende, at jeg har nemmere ved at montere geværet i den rette position til lerduerne.
Jeg ved godt, at mange mener at dyre haglgeværer for det meste handler om snobberi og blær. Jeg vil så sige, at inden man helt afskriver de dyreste geværer til fordel for en helt almindelig (f.eks. Silver Pigeon) skal man måske lige prøve at skyde med de geværer, som bliver dyre fordi der ligger mange års udvikling og erfaring forud. Og fordi producenten har taget det bedste fra alle andre geværer og lagt det i en dyr model. Samtidig med at den sidste håndfinish og grundig kontrol er med til at fornemmelsen og virkeligheden er anderledes og bedre end med andre geværer. Men i sidste ende skal vi jo huske på, at det ikke er geværet som rammer, men den som trykker på aftrækkeren.
Denne test kan virke lige lovlig positiv, men jeg vil gerne være med i koret af gode kolleger ude i verden, som har haft samme oplevelser med SL3’eren som jeg. Der står en enkelt SL3 hos Kr. O. Skov i Bording, hvis kontoen kan klare et træk i den størrelsesorden.

Her kan du mig i aktion med SL3’eren på Herning Jagt Center. Simpel video, som gerne l skulle vise hvad der sker og hvad det handler om. (Ingen kommentarer til skydestilen, tak – jeg arbejder stadig på at det bliver mere elegant….)

Udgivet i Testskydning af haglgevær | Skriv en kommentar

Om jagten på skovsnepper

Der er noget klassisk over sneppejagten. Det behøver kke være med gamle geværer og tweed, men det er dog den fineste fugl af dem alle så den kræver respekt

Med jævne mellemrum kommer der artikler og fortællinger om jagten på skovsneppen. Der er ikke nogen som helst tvivl om, at det er en meget eftertragtet fugl for jægere over hele Europa. Det er som regel artikler som fremhæver skribentens gode evner til at skyde den svære fugl, men sjældent omhandler den grådighed og mangel på jagtetik som også er en del af jagten på skovsnepper.

Sneppejagt med omtanke og med etikken på plads er selvfølgelig helt legitimt og dem, der dyrker jagten med forstand og indsigt i sneppernes levevis har helt sikkert forståelse og glæde ved denne jagt.

Men som i alle andre jagtlige forhold er grådigheden og det at skyde snepper i massevis at gøre denne fine jagt en bjørnetjeneste. Se blot på de begrænsninger, der allerede lovmæssigt er indført i Frankrig med max. 3 fugle pr jæger om dagen og begrænsningerne i England, Skotland og Wales.

Jeg har selv været inkarneret sneppejæger og har også været ganske god til at skyde den svære fugl. Jeg har en gammel kuvert med penselfjer, som kan minde mig om mange gode timer med mine hunde Scott og Monty, som begge var labradors med en helt særlig flair for snepper. Scott kunne fryse, når den fik færten og sætte sig ned – ikke tage stand. Monty var mere rodet i søgningen, men fandt dem næsten altid og blev indenfor en afstand så jeg kunne skyde – hvis sneppen altså kom ud til den rigtige side.

I mange år boede jeg midt i min jagt og selvfølgelig blev det hurtigt til at jeg vidste hvornår snepperne var der og stort set også hvor de var. De har det jo med at gå ned de samme steder år efter år. Men jeg har aldrig jaget snepper før hen i november. “Novembers første fuldmåne” som man siger. Risikoen for at skyde fugle, som søger rugeplads er for stor i oktober.

Men det at have samme adresse som de trækkende snepper betød også ad åre, at jeg fik et særligt nært forhold til dem.

Efterhånden som jeg fik mere og mere viden og mere og mere indsigt i deres adfærd blev fuglene mindre attraktive at skyde. Når jeg en novembermorgen kørte hjemmefra kunne jeg se meget trætte snepper sidde midt på vejen og de skulle næsten bæres ud til siden. Jeg kunne opleve dem sidde i plantagens egekant og holde, lige til jeg næsten trådte på dem. Det var ikke dage at jage snepper.

Når vi dag ved så meget om snepperne skyldes det bl.a. engelske GWCT og dr. Andrew Hoodless store undersøgelse af sneppernes trækruter ved hjælp af små transmittere på fuglene. De er gennemført i årrække i England og Wales.

Hvor det at en sneppe, som flyver op og væk fra en, er en oplevelse, som ofte sætter sig på nethinden, er en træt sneppe som knap kan lette og flyver femten meter frem noget helt andet. Det er ikke jægeretisk i orden at synes, at sådan en fugl skal man da have i luften igen og igen og skyde.

Så min trofæsamling gennem et langt liv ligger i skrivebordsskuffen og har gode minder til mig. Iøvrigt var en sneppe den første fugl jeg skød som 14-årig med min kaliber 20 over/under med haner. Den sneppe glemmer jeg aldrig. Den sidste sneppe har jeg glemt forlængst.

Det efterfølgende er omtale af skovsnepper og sneppejagt fra min bog “Jagt i Danmark – de seneste 100 år”. Det kapitel tegner meget godt bogens kerne omkring etik, grådighed og alligevel glæde ved naturen:

Snepperne i søgelyset
En anden fugl, som efter al sandsynlighed vil komme i søgelyset i den nærmeste fremtid, er skovsneppen. Det er og har altid været en meget eftertragtet fugl. Det er også en fugl, som optræder i mange af de bedste jagthistorier i den danske jagtlitteratur. Wilhelm Dinesen skriver:
 
“Men Snepperne kender ikke til Personanseelse; der er ingen Grand Seigneur, der kan rose sig af at have saa og saa mange Snepper i sin Skov, de kommer, naar de finder det for godt, eller kommer maaske slet ikke, trækker over eller slaar ned, som Vinden blæser, man kan ikke invitere paa dem – og inviterer man paa dem, gaar det som oftest rent galt.”
Wilhelm Dinesen: Boganis Jagtbreve, 1890.
 
Den har altid været omtalt og behandlet med stor respekt. F.eks. var det en fast tradition, da sneppen indtil 1972 kunne jages om foråret, at årets første sneppe skulle leveres til kongens bord. Når det skete, fik leverandøren altid et personligt takkebrev fra majestæten.
Det sidste forår med sneppejagt var i 1972, og der blev skudt 3.300 forårsfugle. Udviklingen i jagten på snepper er gået fra 31.000 i 1945 stigende til 66.000 i 2008 og et dyk til 55.342 i 2020. Det er næsten en fordobling i den omtalte periode, som ikke skyldes, at skovsneppen som art er blevet mangedoblet. Den er totalt set, hvor den har været i mange år. Skovsneppen anses endnu ikke for at være en truet art i 2022.
Sneppens status blandt de jagtbare vadefugle er uomtvistelig. Sneppen er ’kongefuglen’. Det er nærmest umuligt at finde dansk jagtlitteratur, som ikke giver sneppen og sneppejagten en fremtrædende, ofte romantiseret placering.
Det er den fugl, som kan få selv meget prosaiske jagtskribenter til at svæve på en sky:
 
“Sneppen er kommet! det er som en Bavne, der tændes, en Budstikke, der iler. Og ikke uden Grund! Vel vil jeg ikke forsvare denne Foraarsskydning af Sneppen paa den dens Vej til Ynglepladser oppe i Skandinaviens store, tyste Skove. Men – quand même – det kribler og drager! Ud maa man! Ud for at modtage – at indaande – Foraarets Komme. Er det forkert, er det forkasteligt, ja, saa maa vore lovgivere skride ind. De holder sig jo ellers ikke tilbage. Jeg er jo kun et Menneske – og til og med en Jæger.”
Thøger Jagd: ”Den Danske Jagt”, Fortid og Nutid, 1948.
 
– Og ja, lovgiverne fredede sneppen og afskaffede dermed den højt elskede og højt besungne forårsjagt i marts måned 1972.
 Skovsneppens status som ’Kongefuglen’ stammer fra forårsjagtens tid. Den er stadig fuglevildtets fornemste bytte, men den er i de senere år blevet truet af et jagtmønster, som kan karakteriseres som begær og grådighed efter at skyde så mange som muligt på så kort tid som muligt. Især på de sociale medier fremvises måske flere end 25 nedlagte snepper på en dag. Det var uhørt for blot nogle få år siden.
Det er en kendt status i forbindelse med sneppejagten, som fremhæves ved visse lejligheder, at den er svær at skyde, og kan man skyde 25 eller flere på en dag, er man en dygtig skytte.
Det er rigtigt, at sneppen er svær at skyde, men antallet af nedlagte fugle på en enkelt jagttur beviser først og fremmest skydefærdighed og er ikke i orden.
 Mange af beretningerne bliver f.eks. ledsaget af udsagn som: “at fuglene var trætte her til morgen”. Ja, det er de, da de måske har fløjet 3.000 kilometer de sidste døgn og derfor skal have ro til hvile og fødesøgning. Enhver, der har set snepper om morgenen i skoven efter et stort træk burde se og vide, at de knap har kræfter til at komme på vingerne. At skyde disse snepper er ikke en udfordring, det er nærmere en skamløs handling.


 

Penselfjeren på sneppens vinge er trofæet. Sneppen er i dag en trofæfugl. Jagten på den spændende fugle tiltrækker flere og flere jægere.

Sneppejagt er trofæjagt
Sneppen er blevet fuglevildtets storvildt. Sneppejagt er blevet trofæjagt på godt og ondt. Kan man ikke komme på safari i Afrika efter storvildt eller nedlægge en kapital kronhjort i Danmark, kan man gå efter snepperne. Der har altid været prestige i at skyde en sneppe, men som udviklingen er nu, er prestigen afløst af usmagelig og hensynsløs grådighed.
Trofæet fra sneppen, svingfjerene, bliver værdsat på samme niveau som store gevirer fra hjorte eller opsatse fra råbukke. Det er moderne at have sin sneppefjer monteret på en plade, som kan hænge på væggen. Tidligere var det kotyme blandt jægere, som var sneppejægere gennem et langt liv, at fjerene blev gemt i en gammel cigarkasse eller i en konvolut. Så blev de taget frem ved særlige lejligheder og beundret i stille stunder.
Igennem tiderne har der været mange dedikerede sneppejægere fra Wilhelm Dinesen (Boganis) og Kaj Munk til respektable vestjyder, som har skudt mange snepper. Det, der har kendetegnet de fleste af disse folk, har været ydmyghed over for sneppen, forståelse for dens biologi og respekt for fuglenes tilstand i efterårsmånederne, og de har ladet dem have ro i perioder med sne og frost – og samtidig haft en dyb fascination af skovsneppen.
En af disse vestjyder har igennem et helt liv skudt mange snepper på arealer, hvor der er mange af dem, men “aldrig nogensinde mere end tre om dagen” uanset, at der var mulighed for mange flere.
Tager vi sneppejagten som et eksempel sammen med edderfuglejagten, er der meget, som peger på, at de to arter sandsynligvis vil blive skrevet ud af danske jægeres jagttabel. Det er i øvrigt fuldstændig parallelt med en diskussion, som finder sted i Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Netop der er man i disse år meget på vagt over for overskydning af snepperne. Man kan sige, at debatten om jagt på snepper er på forkant med udviklingen i bestanden. Den er ikke truet nu, men bestanden er skrøbelig og skyder vi for mange, går det galt.
Der er mange snepper på De Britiske Øer, og der har i mange år været  drevet kommerciel sneppejagt. Nu manes der til forsigtighed og ikke mindst bæredygtig tilbageholdenhed. Hvor det tidligere i det nordlige England, Skotland og på øerne var populært at skyde snepper på aftentræk, har man nu erkendt det uforsvarlige og uetiske i denne jagtform, som derfor stort set ikke praktiseres mere. At skyde på meget trætte trækfugle, som har krydset Nordsøen i løbet af en dagstid, må selv for de mest hårdhudede ikke være acceptabelt.
Men det er ikke alene sneppejægere i 2022, som kan anklages for manglende tilbageholdenhed og ansvarlighed. Også tidligere oplevede man skydeiveren tage over; selv hos højt estimerede jægere:
 
“Snepperne, ja, – høj Septemberhimmel fin Blæst, Klitterne straaler og lokker. Op og ned går det, snart i en Dal mellem Sandbjerge, snart mellem Himmel og Jord med et gyngende Hav til den ene Side og Sø og Fjorde og Marker til den anden. Og der paa Toppen af Klitten histovre staar Jylva [stående hønsehund] brun mod det hvide Sand, naglet til Pletten, stirrende nedad, op kommer Sneppen, og ned kommer Sneppen, men min Sandten, om ikke Pigen har taget Stand allerede igen – 4 Snepper paa Tasken paa en Formiddagsvesterhavstur.”
Kaj Munk: Liv og glade dage,1945.
 

Du kan købe bogen “Jagt i Danmark – de seneste 100 år” Gads Forlag i boghandelen eller på nettet f.eks. hos SAXO. Den står også på Bibliotekerne.

Udgivet i Om jagt | Skriv en kommentar

Antonio Zoli liebhaver over/under

Det er en sjælden model fra 21. juli 1989. Ritmo English. Ritmo serien blev solgt i mange eksemplarer. Denne English model blev produceret i begrænset antal, som blev solgt gennem Waffen Frankonia i Tyskland.
Det er smukt gevær med fornemt skæftetræ og tulipanafslutning på forskæftet. Står i meget fin stand med blankpoleret træ og dybsort overflade på løb. Sidepladerne er med sparsom, elegant gravering i høj kvalitet. Jeg vil sige et smukt klassisk eksemplar af en over/under. Og jo, den skyder godt! Sælges kun fordi jeg synes, der er for mange geværer i skabet…

12/70
75 cm løb
34 skæftelængde
116 cm totallængde
10 mm sigteskinne
1/4 boring i begge løb
3.288 kg.
ventileret skinne
ventileret mellem løbene
sort gummibagkappe

Skriv mail til thorkild@ellerbaek.eu eller sms til 40867979

Udgivet i Artikler om våben og skydning | Skriv en kommentar

Vupti – så gik englænderne til stålet

Engelsk klapjagt er ofte med fugle, som flyver noget højere end vi kender til det i Danmark. Samtidig er mange af såterne i dale og bakker. (Foto: Simon K. Barr – ikke fra “Warter Priory”)

Debatten om stålhagl i England har ofte virket som en diskussion mellem en hel masse mennesker uden nogen praktisk erfaring eller for den sags skyld viden om ståhagl. Og en række eksperter, som har optrådt som dommedagsprofeter.

Men siden sidste sæson er der sket meget. Mange udbydere af klapjagter bruger nu stål og mange skytter/jægere har fundet ud af de godt kan skyde med stål. At holdningsændringen og gennemførslen af ændringerne skete så hurtigt havde de færreste troet på.

På det seneste er der flere steder, hvor man på de store klapjagter har eksperimenteret med stålhagl og ladet blyhaglene blive i kasserne. Og de artikler, der har været skrevet om det har vist at skytterne stort set har haft positive oplevelser.
Senest er det en af de helt store udbydere af klapjagter, som er gået 100 procent ind for stålhagl. Det er godset “Warter Priory” i Yorkshire, som har en meget lang historie med jagt på mange hundrede hektar og en meget stor kreds af klapjagts-kunder.
Til “Guns on Pegs” fortæller manden bag den store ændring Frank Croft, at hensigten har været, at alle jagter på Warter Priory skulle køre, som de altid har gjort det. Men nu med stål.

Supermarkederne bestemmer

Det var beslutningen i en række engelske supermarkeder om ikke at sælge vildt til forbrugerne skudt med bly, som har gjort udslaget for arrangørerne af klapjagter og dermed også som leverandører af vildt til forbrugerne. Markedet for vildt i fryserne og på hylderne i supermarkederne er stort i England og derfor valgte Warter Priory – som mange andre – at tilfredsstille de krav butikkene stillede.
Siden september sidste år er der kun skudt med stål og det var kun tre ud af mange skytter/jægere som sagde nej tak. Frank Croft fortæller til Guns on Pegs at mange af jægerne nu helt er gået over til stål på alle de klapjagter de deltager i.
Frank Croft siger også, at det ikke kun var blyet, der var problemet. Man skulle også have en nedbrydelig haglskål. Det er jo ikke som her i Danmark, at stålhagl med nedbrydelige haglskåle er tilgængelig på alle hylder. Ihvertfald ikke, når et gods f.eks. skal købe i tusindvis.
Det blev et samarbejde med Gamebore og det blev deres biopatron, som blev valgt til storindkøbet.
Alle har været tilfredse og på godset er man ikke i tvivl: alle de faste kunder har booket igen til dette års sæson.
Også andre involverede på godset har positive oplevelser med transformeringen fra bly til stål. Hundefolkene og apportørerne fortæller om meget mindre plast i såterne og Frank Croft fortæller at mange af skytterne har været skeptiske i starten, men allerede inden formiddagen er omme er de overbeviste.
Gamebore har leveret Bismuth patroner tidligere, men i dag er det deres stålhagl i størrelse 3 og 4 som bliver brugt. Jeg vil ikke reklamere, men har selv erfaringer med Gamebores Regal til fasanjagt og er enig i, at det er en god og bæredygtig patron.
Andre artikler, hvor jagter med stålhagl beskrives fortæller at skytterne oplever at stålhagl er lige så effektive som bly. Dræberffekten på fuglene er ikke noget problem. Der er heller ikke beretninger om, at over halvdelen af de geværer der bliver brugt er “sprunget i luften eller revnet”.
Med andre ord: mange års hidsig debat og mange, mange ord og “frygt” for at al jagt i England nu er slut er tilsyneladende gjort til skamme. Er det egentlig bare ikke en historie vi kender her hos os….?

Læs hele artiklen fra Guns on Pegs her

Mere om Warter Priory på “Guns on Pegs”. Det er en formnidlingsside for jagt og samtidig har siden udviklet sig til at have artikler om jagt og meget mere.

Udgivet i Om jagt | Skriv en kommentar