Forlig om udsætning af ænder og fasaner betyder mere kontrol og uddannelse

En udsætningsvoliere på et dansk gods med store udsætninger. Indtil videre fortsætter udsætningerne i ti år

Lørdag kunne Vildtforvaltningsrådet endelig offentliggøre forliget omkring den fremtidige politik for udsætning af ænder og fasaner i Danmar. Der er nu en indstilling på vej til miljøministeren, som træffer den endelige beslutning.

I indstillingen ligger det klart at udsætning af ænder til jagt kun kan ske fem år frem, hvorefter der helt lukkes ned for denne udsætning.

Fasaner (og agerhøns) kan fortsat sættes ud i en tiårig periode på en række skærpede betingelser.

Som det er fremgået i artikler her har udsætningsdiskussionen været en af de virkelige hårde knolde i Vildtforvaltningsrådets arbejde og det er en tilfreds formand Jan Eriksen som siger:

“Jeg ved, at det har været en stor udfordring at nå et resultat, som indebærer flere
biotopfremmende tiltag, en lang tidshorisont, mere uddannelse og et forbedret kontrolsystem i forhold tilfasaner og agerhøns og udfasning af udsætning af gråænder”.

Kurser og kontrol

I meddelelsen fra Vildtforvaltningsrådet, som er udsendt i dag ved middagstid er hovedtrækkene at det fortsat er muligt at udsætte fasaner og agerhøns, der dog kræver biotopforbedrende tiltag, samt at den ansvarlige for udsætningen har gennemgået et kursus, at udsætningen anmeldes i Miljøstyrelsen og godkendes der, at opdræt af fasaner og agerhøns kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen, at der sker en skærpet kontrol af import af æg og kyllinger, at dansk producerede fasaner og agerhøns opprioriteres samt endelig, at forligsperioden er fastsat til 10 år med løbende evaklueruing.

I uddybningen af disse punkter fremgår de ting der skal sættes i værk primært for at kontrollere udsætningerne rummer en del udfordringer. Dels skal udsætningerne foregå på en “bæredygtig” måsde (uden at begrebet er forklaret) og dels skal udsætningsstederne/ejerne forpligtes til at lave biotopforbedrende tiltag ud fra devisen om at “hvis man udsætter fasaner/agerhøns, skal man også levere mere natur”.

“Krav og rammer til biotopforbedrende tiltag udarbejdes af biotopplanudvalget efter
inspiration fra ”skema for pointtildeling af biotopplantiltag”

(Pkt. 1, på ejendomme under 100 ha. såfremt der ikke udsættes flere end 100
fasaner/agerhøns.)
(Pkt. 2, på ejendomme over 100 ha. eller derover såfremt der ikke udsættes flere end
1 fasan/agerhøne pr. ha.)”

Tre gråænder som alle er skudt fra en udsætning i Jylland. Om fem år er det kun vilde ænder som kan skydes.

Som nævnt forsvinder udsætning af ænder. Til gengæld skal der etableres bedre levevilkår for vilde ænder. Denne del skal bl.a. udformes og kontrolleres af kommunerne.

Indstillingen er langt mindre indgribende end mange havde frygtet/forventet. Så det er helt sikkert rådets medlemmer fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Jægerforbundet, som har trukket det længste strå.

Det natursyn formanden for Vildtforvaltningsrådet formand Jan Eriksen tidliugere har givet udtryk for synes ikke at være slået igennem i disse forhandlingere. Han sagde i “Vildtinformation 2023″ således: ”Personligt har jeg ikke taget stilling til, om udsætning af fasaner og ænder skal udfases, men det er forkert at fortælle omgivelserne, at jægerne er store naturforvaltere, og at vi høster af naturens overskud, når vi udsætter så mange dyr.”

Det er vigtigt nu at holde sig for øje, at dette er en indstilling. Skifrtende miljøministre har gennem tiden stort set fulgt Vildtforvaltningsrådet indstillinger, men det er ministeren som alene træffer afgørelsen.

I den kommende tid kan miljøminister Magnus Heunicke sikkert forvente besøg og henvendelser fra lobbyister fra de organisationer og grupper som har interesse i denne indstilling.

Her kan du læse hele indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet

Dette indlæg blev udgivet i Artikler om våben og skydning. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.